Grønnedalen & Solsikkegård
Verdens bedste lege og læringsmiljø

Grønnedalen & Solsikkegård er en integreret daginstitution normeret til 36 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Institutionen er beliggende på Søndermarken i det sydlige Vejle. Vi består af to afdelinger med en afstand på ca. 1 km.

I Grønnedalen har vi 3 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper. På Solsikkegård har vi 2 børnehavegrupper.

Vi er to afdelinger med forskellige profiler, hvilket styrker vores muligheder i at tilbyde forskellige rammer og skabe de bedste læringsmiljøer for børnenes læring, udvikling og trivsel. Vi har mulighed for at skabe og støtte venskaber på tværs og måske finde den allerbedste ven, hvilket kan give tryghed ved skolestart (du kan læse mere ved at følge nedenstående links til de to afdelinger).

Grønnedalen & Solsikkegård skal være et godt og trygt sted at være og vi har fokus på at styrke børnenes udvikling gennem leg og læring, hvor børnene skal føle sig set, hørt og mødt.

Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, hvilket ses i den daglige dialog i forældrebestyrelsesarbejdet og ved fælles forældrearrangementer for hele institutionen.

I ferieperioder kan vi have brug for fællespasning, hvilket er i Grønnedalen da alle faciliteter til vuggestuebørnene befinder sig her.

Læs mere om Grønnedalens og Solsikkegårds profil her