Solsikkegård

Afdelingen Solsikkegård ligger i et idyllisk naturområde med skov, eng, ko marker og Højen bæk. Solsikkegård er en naturbørnehave, der giver børnene rig mulighed for at udforske, sanse og erfarer naturen. Vi har dyr på Solsikkegård og vi hjælper hinanden med at passe på dyrene. Der er mulighed for barnets familie at fodre dyrene i weekenderne.

 

Grønne Spirer

Vi arbejder med friluftrådets "Grønne Spirer". Vi har et særligt fokus på udelivet og en stærk grøn profil. Vi afholder to gange årligt større projekter omhandlende natur, udeliv og miljø.

 

Til daglig hjælper vi hinanden med dagligdagens små praktiske gøremål:  Så / høste grønsager, feje fliserne, gøre rent ved dyrene, vande planter og blomsterne i sommerperioden, skovle sne, vedligeholdelse af vores lejeplads, save, hammer, snitte med kniv, bygge nye aktiviteter på legepladsen, fodre dyr, bage boller m.m.

 

Udegruppen

I udegruppen er der primært 4-5årige børn. Ved at samle de største børn i en gruppe, har vi mulighed for at give børnene alderssvarende udfordringer. Der bliver planlagt aktiviteter ud fra forskellige temaer. Vi er nysgerrig på hvilke emner der optager børnegruppen, og derved tager vi udgangspunkt i den viden børnene allerede har.

Vi arbejder med at udvide det enkelte barns horisont, og skabe et læringsmiljø, med fokus på: udvikling, nærvær, autenticitet, fordybelse, demokratiske processer, leg, fællesskaber, en anerkende og positiv tilgang samt masser af godt humør.

 

Mad på Solsikkegård

Vi tilbyder morgenmad hver morgen fra kl. 06.30 – 07.30

Børnene får et mellemmåltid om formiddagen.

Til frokost spiser børnene deres egne medbragte madpakker. Med opbakning fra vores forældrebestyrelse, har vi ingen madordning hvilket betyder, at vi ofte pakker taskerne og tager madpakkerne med ud i naturen.

Børnene får tilbudt et mellemmåltid om eftermiddagen kl. 13.30.