Grønnedalen

Afdeling Grønnedalen ligger i boligforeningen AABs byggeri i Løget Center. Her har vi 3 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper. Vuggestuen er bygget i 2015, hvor også børnehavens lokaler blev frisket op, så alle grupper fremstår med dejlige lyse lokaler. Grønnedalen er beliggende midt i et naturskønt område med både skov, dal og bæk tæt på, hvilket vi flittigt benytter ligesom både børnehave og vuggestue ofte er på Solsikkegård. 

 

Udvidet familiesamarbejde

I Grønnedalen arbejder vi familieorienteret og vi vægter familiesamarbejdet højt. Vi ser forældre som vores vigtigste sparringspartnere. Vi har en god og åben atmosfære hvor nøgleordene i mødet med både børn og familier er tryghed, tillid, nærvær og respekt. Vi inddrager alle forældre i deres børns udvikling og trivsel. Vi prioriterer tiden til både den strukturerede og den spontane samtale højt. Vi vil gerne bidrage med råd og vejledning omkring jeres barns trivsel og udvikling eller andet som kan have betydning for jer at snakke om.

Hverdagen I Grønnedalen

Vi har 2 sprogansvarlige pædagoger i huset, en AKT pædagog (adfærd, kontakt og trivsel) samt en pædagog/afdelingsleder med familieterapeutisk efteruddannelse. Derudover har vi et særligt fokus på at benytte den enkelte medarbejders kompetencer/styrker på allerbedste vis, hvilket ofte planlægges med fokus på et længerevarende forløb med en lille gruppe børn.  

I dagligdagens pædagogiske aktiviteter deler vi børnene i mindre grupper. Vi oplever, at det giver større mulighed for at skabe et målrettet og udviklende læringsmiljø for børnene. Samtidig giver det mere ro og tid til nærvær, hvilket kvalificerer samspillet og styrker relationer børn og voksne imellem.

Mad i Grønnedalen

Vi har madordning i Grønnedalen og har ansat en kok, som tilbereder sunde og varierede måltider. Vi tilbyder morgenmad hver dag fra kl. 6.30-7.30, samt mellemmåltider om formiddagen og eftermiddagen.